ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์ฯของเรา  
   
 

 ตรวจวินิจฉัยความเสียหายโรคเหี่ยว/แง่งเน่าในขิง

 

   ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยนายธีรศักดิ์  ศรีวิชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมกับนายนิรันทร์  ศรีนุ นวส.ชำนาญการ

   นายชูชาติ  กาศมณี เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และนายอรรถพล  วงค์จุมปู
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเรือ ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ความเสียหายจากโรคเหี่ยว/แง่งเน่าในขิง
   ของเกษตรกร หมู่ที่ ๒ , ๑๒ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
   
   
 

    นายธีรศักดิ์  ศรีวิชัย นวส.ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ออกสำรวจและตรวจวินิจฉัยความเสียหายจากโรค
    พืช (โรคเหี่ยว/แง่งเน่าในขิง) ของเกษตรกรที่ปลูกขิงในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและวิธีการ
    ป้องกันกำจัดโรค
   
   
 

    อาการของต้นขิงเริ่มแสดงอาการของโรค อาการใบเหลืองม้วนจากใบแก่ ใบอ่อนด้านในเหี่ยวม้วนค่อยๆ ลามจากล่างขึ้นสูง
    ในที่สุดใบจะม้วน และเหลืองทั้งต้น
   
   
 

    อาการโคนต้นและหน่อแตกใหม่ มีอาการฉ่ำน้ำสีน้ำตาล เน่าเปื่อยหัวหลุดจากต้นได้ง่าย เนื่องจากท่อน้ำท่ออาหารถูกทำลาย
    เมื่อผ่าออกดูจะพบรอยซ้ำเป็นปื้นๆ
   
   
 

 

 กรณีอาการรุนแรง แง่งขิงเน่าเปื่อยยุ่ย สีคล้ำขึ้น มีกลิ่นเหม็น  เมื่อผ่าหัวเนื้อเยื่อมีลักษณะซ้ำเป็นเนื้อแก้ว มีเมือกสีขาวขุ่น

   ของเชื้อซึมออกมาตามรอยตัด
   
   
 

   คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ อบต. แม่นาเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหาร
   ศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ออกสำรวจตรวจวินิจฉัยความเสียหายจากโรคพืช (โรคเหี่ยว/แง่งเน่าในขิง)