เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 ายธีระศักดิ์  ศรีวิชัย   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

 ผู้อำนวยการ
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 จังหวัดเชียงใหม่

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แนะนำศูนย์ฯ   แผนงานโครงการงบประมาณปี 2564

   สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

     แมลงตัวห้ำ

เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

   

  มวนพิฆาต    
  มวนเพชฌฆาต    
  แมลงหางหนีบ    
  แมลงช้างปีกใส    
  กบ    
 

แนะนำหน่วยงาน 

   

     
     แมลงตัวเบียน    
  แตนเบียนอนาสตาตัส    
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า    
  แตนเบียน Anagyrus lopezi    
 

แมลงหางหนีบ 

   

     
     
     เชื้อจุลินทรีย์    
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า    
  เชื้อราบิวเวอเรีย    
  เชื้อแบคทีเรียบีที

สารสกัดสะเดา 

   

  เชื้อไวรัส NPV    
  เชื้อราเมตาไรเซียม    
     
     น้ำหมักชีวภาพ    
  สมุนไพรไทยไล่แมลง    
  สารสกัดสะเดา  
  งานวิจัย ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช ปี 2564
  >>> คำแนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญของยางพารา
 Download เอกสารแผ่นพับ >>> แจ้งเตือนการระบาดโรคเส้นดำ (ยางพารา)
 Downloadแบบบันทึกวินิจฉัยศัตรูพืช >>> แจ้งเตือนการระบาดโรครากขาว (ยางพารา)

 

>>>แจ้งตือนการระบาดด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) 

Link หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

>>> แจ้งเตือนเฝ้าระวังด้วงดำกัดกินต้นข้าว
  >>>แจ้งเตือนการระบาดโรคพืช 

        การผลิตขยายมวนพิฆาต

>>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

 

 

 Download แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี (แบบรายงาน 4)
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต
 สามารถลงทะเบียนที่ http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/