เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

 
  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

   

     แมลงตัวห้ำ

   

  มวนพิฆาต  
  มวนเพชฌฆาต  วิดีทัศน์การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
  แมลงหางหนีบ  
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ    

   
     แมลงตัวเบียน   วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
  แตนเบียนอนาสตาตัส  
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
 

 

   เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  ร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (๙ ศูนย์)
     เชื้อจุลินทรีย์  
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที

 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่

  เชื้อไวรัส NPV มอบหมายให้ทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ ติดตามแปลงทดสอบ
  เชื้อราเมตาไรเซียม การใช้เชื้อไวรัส N P V ในหอมแดง
   
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑