เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตและมาตรฐาน 

 
   
  แนะนำศูนย์ฯ   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

   

     แมลงตัวห้ำ

   

  มวนพิฆาต  
  มวนเพชฌฆาต  วิดีทัศน์การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
  แมลงหางหนีบ  
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ    

   
     แมลงตัวเบียน   วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
  แตนเบียนอนาสตาตัส  
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
 

 

   เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
   ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     เชื้อจุลินทรีย์  ศึกษาดูงานด้านการอารักขาพืช
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที

 

  เชื้อไวรัส NPV  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  เชื้อราเมตาไรเซียม  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
   ศึกษาดูงานด้านการอารักขาพืช
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑