เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตและมาตรฐาน 

 
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
  แนะนำศูนย์ฯ   ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding) 

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

     แมลงตัวห้ำ

   

  มวนพิฆาต  
  มวนเพชฌฆาต  วิดีทัศน์การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
  แมลงหางหนีบ  
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ    

   
     แมลงตัวเบียน   วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
  แตนเบียนอนาสตาตัส  
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
 

 

   เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     เชื้อจุลินทรีย์ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที

 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่

  เชื้อไวรัส NPV มอบหมายให้น.ส.จุลัยรัตน์  ยาฝั้น นวส.ชำนาญการ และน.ส.นุชจารี  วนาศิริ
  เชื้อราเมตาไรเซียม นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     น้ำหมักชีวภาพ ณ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง 
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑